verze1.jpg

Hřbet

hřbet původní kožené vazby

verze1.jpg

Původní vazba

původní vazba v koženém provedení

 

Bibliografický údaj

ADAM Z VELESLAVÍNA, Daniel, Alena M. ČERNÁ (ed.), Tilman BERGER (ed.), Alena HADRAVOVÁ (ed.), Kateřina POŘÍZKOVÁ (ed.) a Boris LEHEČKA (ed.). Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus. Vydání první. Praha: Academia, 2015, 365 stran. ISBN 978-80-200-2406-0.

 

ADAM Z VELESLAVÍNA, Daniel, Alena M. ČERNÁ (ed.), Tilman BERGER (ed.), Alena HADRAVOVÁ (ed.), Kateřina POŘÍZKOVÁ (ed.) a Boris LEHEČKA (ed.). Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus: Indexy českých a latinských slov [CD-ROM]. Vydání první. Praha: Academia, 2015, 246 stran.