verze1.jpg

Hřbet

hřbet původní kožené vazby

verze1.jpg

Původní vazba

původní vazba v koženém provedení

 

Nomenclator quadrilinguis

Nomenclator quadrilinguis (Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus continens omnium ferme rerum, quae in probatis omnium doctrinarum autoribus inveniuntur, apellationes, in quatuor classes distinctus, quarum prima est de Deo, secunda de natura, tertia de homine, quarta de artibus, in usum studiosae iuventutis editus, studio, opera et sumptibus M. Danielis Adami a Weleslavina. In fine additi sunt duo Indices copiosissimi, Bohemicus et Latinus. Anno Domini M. D. XCIIX.) vychází ve Veleslavínově tiskárně v Praze v roce 1598, předmluva Daniela Adama je datována dnem 1. listopadu toho roku. Kniha má rozměry 20,5 × 16 cm a obsahuje 469 stran kvartového formátu. Tisk je úhledný, úpravnější a přehlednější, než je tomu v Emmeliově předloze; text Nomenklátoru je tištěn ve dvou sloupcích, indexy ve třech sloupcích. Z použitých písem jmenujme švabach pro češtinu a němčinu, řecké písmo pro řečtinu, antikvu pro latinu. Pro zdůrazňovací funkci je užito různé velikosti písma, případně též kurzivního řezu.
Nomenklátor je uveden latinským citátem školského reformátora Johanna Sturma o potřebě rozvoje slovní zásoby dětí (fol. 1v starého tisku). Následuje latinsky psaná dedikační předmluva Daniela Adama z Veleslavína, kterou autor věnuje Nomenklátor obyvatelům Kutné Hory a v níž zdůvodňuje, proč se rozhodl právě pro tuto dedikaci (fol. 2r–4r). Poté je vytištěn obsah jednotlivých částí slovníku, který je rovněž v latině (fol. 5r–6v), následuje Nomenklátor s dodatkem vlastních jmen včetně jmen obyvatelských (329 stran, číslování sloupců 1–658, signatury A1r–Gg3r, stránkové kustody). Knihu uzavírá český a latinský index (138 stran) a tiskařův signet.
Dvousloupcový text Nomenklátoru je rozčleněn do tříd (classis) a kapitol (caput). První třída pojednává o Bohu, náboženství a církvi a obsahuje 4 kapitoly. Druhá třída s 57 kapitolami je věnována přírodním jevům, člověku, zvířatům a rostlinám. V 19 kapitolách třetí třídy jsou soustředěna hesla týkající se lidských vlastností a rodinného, právního a státního uspořádání. Nejobsáhlejší je třída čtvrtá, která je členěna na 78 kapitol a podává výklad o lidských činnostech a o prostředí a nástrojích, které se s těmito činnostmi pojí. V přídavku, jenž obsahuje 7 kapitol, jsou vyjmenována jména zeměpisná (názvy moří, řek, jezer, zemí, ostrovů, hor, měst) a jména obyvatelská. Celkem tedy Nomenklátor i s apendixem obsahuje 165 kapitol. V nich je shromážděno na 10 000 heslových statí. Některé heslové stati se však opakují ve více než v jedné kapitole. Původní Veleslavínův rejstřík českého jazyka čítá přibližně 11 600 položek.
 
http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=3678 (jako autor předlohového textu je zde chybně uveden Handrianus Junius; správně zde má být jméno Helfrika Emmelia)